Wypadek komunikacyjny – co przysługuje Ci od ubezpieczyciela?

Wypadki komunikacyjne zdarzają się bardzo często i prędzej czy później to przykre zdarzenie może spotkać każdego z nas. Skutki kolizji mogą dotyczyć nie tylko uszkodzonego samochodu, ale również być o wiele poważniejsze i dotyczyć również zdrowia. Jeśli do takiego zdarzenia dojdzie i doznamy w związku z wypadkiem szkody materialnej bądź zdrowotnej możemy od ubezpieczyciela domagać się jej naprawienia.

Roszczenia związane z uszkodzeniem mienia

1. Odszkodowanie za naprawę uszkodzonego mienia

Jeśli w wyniku kolizji Twoje auto zostało uszkodzone, należy Ci się odszkodowanie od ubezpieczyciela sprawcy zdarzenia. Powinno one pokryć wszelkie koszty związane z naprawą uszkodzonego pojazdu. Obowiązkiem poszkodowanego jest dokonanie zgłoszenia szkody u ubezpieczyciela poszkodowanego, który powinien dokonać likwidacji szkody w terminie 30 dni od daty zgłoszenia.

2. Samochód zastępczy

Jeżeli w wyniku zdarzenia auto zostało uszkodzone w taki sposób, że nie jest możliwe poruszanie się nim, a samochód jest Ci niezbędne np. aby dojeżdżać codziennie do pracy lub odwozić dziecko do przedszkola, poinformuj o tym ubezpieczyciela sprawcy kolizji. Zobowiązany jest on do zapewnienia pojazdu zastępczego na czas niezbędny do naprawy uszkodzonego w wyniku kolizji pojazdu.

Możesz także wynająć auto na własną rękę, a po zakończeniu wynajmu przedstawić ubezpieczycielowi rachunek. Pamiętaj jednak, by wypożyczony samochód nie był wyższej klasy niż Twój.

3. Holowanie pojazdu

Gdy kolizja jest na tyle poważna, że nie ma możliwości poruszania się uszkodzonym pojazdem i następuje konieczność odholowania pojazdu np. do warsztatu ubezpieczyciel powinien zapewnić Ci taką pomoc.

Jeśli zorganizowanie holowania przez ubezpieczyciela nie będzie możliwe, możesz sam wezwać lawetę, a następnie przedstawić ubezpieczycielowi fakturę celem pokrycia kosztów holowania.

4. Utrata wartości handlowej

Ubezpieczyciel ma obowiązek zrekompensowania całej szkody. W związku z tym, odszkodowanie musi zawierać nie tylko koszty naprawy pojazdu, lecz także kwotę odpowiadającą utraconej wartości handlowej pojazdu.

Ubytek wartości handlowej oblicza się jedynie dla aut osobowych, których wiek nie przekracza 6 lat. Dotyczą również tylko tych sytuacji, gdy nie została orzeczona szkoda całkowita, a naprawa pojazdu jest ekonomicznie uzasadniona.

Roszczenia związane ze szkodą na osobie

Zadośćuczynienie a odszkodowanie

Zadośćuczynienie pieniężne stanowi rekompensatę za doznaną krzywdę, jaka została wyrządzona poszkodowanemu wskutek np. wypadku komunikacyjnego. W powyższej sytuacji zadośćuczynienie będzie rekompensatą przede wszystkim za doznany przez poszkodowanego ból.

W odróżnieniu od odszkodowania, które można wycenić jako rekompensatę poniesionych wydatków w związku z wypadkiem komunikacyjnym, wycena zadośćuczynienia pieniężnego jest bardziej skomplikowana. Ciężko bowiem wycenić wartość utraconego zdrowia. Zadośćuczynienie powinno jednak wynagrodzić doznane cierpienia fizyczne i psychiczne, których poszkodowany doznał w związku z wypadkiem komunikacyjnym.

Odszkodowanie jest świadczeniem o charakterze materialnym, wypłaca się je wtedy kiedy można ustalić wysokość doznanej szkody. Odszkodowanie takie może dotyczyć np. zwrotu utraconych korzyści, które poszkodowany by osiągnął, gdyby szkoda nie powstała.

Jakie koszty pokrywa ubezpieczyciel?

 1. zwrot kosztów leczenia, dojazdów do placówek medycznych, rehabilitacji, lekarstw itp.,
 2. zadośćuczynienia za doznaną krzywdę i cierpienie fizyczne oraz psychiczne,
 3. zwrot zarobków utraconych w wyniku wypadku i późniejszego leczenia;
 4. renty na zwiększone potrzeby związane z długotrwałym leczeniem, rehabilitacją czy opieką,
 5. jednorazowe świadczenie, które umożliwi przekwalifikowanie się lub założenie działalności gospodarczej w przypadku inwalidztwa poszkodowanego.
 6. odszkodowania za zniszczone lub zagubione podczas wypadku ubranie i przedmioty osobiste.

Jak Sąd dokonuje szacowania wysokości zadośćuczynienia?

Przy określaniu wysokości zadośćuczynienia sąd ma obowiązek w każdym przypadku dokonywać oceny konkretnego stanu faktycznego i brać pod uwagę wszystkie okoliczności mające wpływ na rozmiar doznanej krzywdy.

Okoliczności te to przede wszystkim:

 1. rozmiar doznanych cierpień fizycznych a więc ból, długotrwałość leczenia

 2. cierpienia psychiczne, czyli negatywne uczucia przeżywane w związku z doznanymi cierpieniami fizycznymi

 3. czas trwania cierpień fizycznych i psychicznych

Istotnym elementem szacowania wysokości zadośćuczynienia jest również:

 1. wiek osoby poszkodowanej

 2. skutki uszkodzenia ciała w zakresie ogólnej zdolności do codziennego funkcjonowania

 3. utrata przez perspektyw na przyszłość

 4. poczucie bezradności, związane m.in. z koniecznością korzystania z opieki osób trzecich, utratą zdolności zarobkowania czy możliwości rozwoju zawodowego i osobistego

 5. nieodwracalność następstw wypadku (kalectwo, oszpecenie)

 6. konsekwencje w życiu osobistym

 7. zaburzenia funkcjonowania w sferze społecznej, utrudnienia w utrzymywaniu kontaktów towarzyskich

Podsumowanie

Pamiętać należy, że zgłaszając się po odszkodowanie do ubezpieczyciela sprawcy zdarzenia, nie trzeba ograniczać się wyłącznie do kosztów naprawy uszkodzonego pojazdu. W zależności od wielkości szkody, można domagać się odszkodowania zarówno za utratę zdrowia, jak również uzyskać zwrot kosztów związanych np. z holowaniem pojazdu czy użytkowaniem auta zastępczego.

W razie pytań i wątpliwości zapraszam do kontaktu z kancelarią.