preloader

Sposób rozliczeń

Wynagrodzenie ustalane jest każdorazowo indywidualnie z klientem i jest uzależnione od zakresu i rodzaju świadczonej pomocy prawnej, nakładu pracy adwokata, stopnia skomplikowania sprawy oraz wartości przedmiotu sprawy.

Koszt jednorazowej porady prawnej wynosi od 100 do 200 zł netto, w zależności od poświęconego przez adwokata czasu oraz stopnia skomplikowania sprawy.

Wynagrodzenie za udzieloną pomoc prawną może przybrać następujące formy:
• Ryczałtowe (za prowadzenie sprawy np. przed sądem)
• Godzinowe (uzależnione od ilości zewidencjonowanych godzin pracy)
• Zadaniowe (np. za przygotowanie pozwu, apelacji, wezwania do zapłaty)

Do ustalonej ceny usługi należy doliczyć każdorazowo stawkę podatku VAT 23%.

Wynagrodzenie co do zasady płatne jest z góry. W szczególnych sytuacjach możliwe jest zawarcie umowy o płatność ratalną.