Nasza Kancelaria specjalizuje się m.in. w sprawach karnych. Wielokrotnie zdobyte przez nas doświadczenie spowodowało korzystne dla klienta rozstrzygnięcie.

Kancelaria zapewnia pomoc na każdym etapie postępowania karnego, karnego skarbowego oraz w sprawach o wykroczenia. Reprezentacja Klienta obejmuje również udział w czynnościach zatrzymania, tymczasowego aresztowania, postępowanie po uprawomocnieniu się orzeczenia tj. na etapie postępowania wykonawczego (np. wnioski o odroczenie wykonania kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie, przerwę w karze).

Prawo karne jest tą dziedziną, która wymaga nie tylko pełnego zaangażowania adwokata ale również pełnego zaufania klienta.

Środa Śląska jest miastem w którym aktywnie działam i przyjmuję klientów. Istnieje możliwość spotkania również we Wrocławiu po uprzednim kontakcie telefonicznym bądź mailowym.

W przypadku nagłego zatrzymania bliskiej osoby prosimy o szybki kontakt telefoniczny. Niezwłocznie podejmiemy wszelkie niezbędne czynności celem reprezentacji i wsparcia prawnego zatrzymanego. Zapraszamy do kontaktu.