Podwyższenie alimentów – Kiedy wyższe alimenty na dziecko?

Podwyższenia alimentów możemy domagać się w sytuacji jeśli alimenty zostały przyznane czy to orzeczeniem sądowym czy ugodą zawartą przed sądem lub zatwierdzoną przez sąd. Podwyższenie alimentów polega bowiem na zmianie wcześniejszego rozstrzygnięcia.

Kiedy mogę domagać się podwyższenia alimentów?

Aby móc zmienić wcześniejsze rozstrzygnięcie w zakresie alimentów muszą istnieć ku temu poważne powody. Zasadniczo za przesłanki które usprawiedliwiają żądanie wyższych alimentów można uznać następujące kwestie:

  1. Zmniejszenie możliwości zarobkowych rodzica pod którego opieką dziecko pozostaje np. w związku z chorobą;
  2. Zwiększenie możliwości zarobkowe rodzica zobowiązanego do alimentacji np. otrzymał lepiej płatną pracę;
  3. Wzrost usprawiedliwionych wydatków na dziecko np. w związku z zwiększonymi potrzebami edukacyjnymi;

Podwyższenie alimentów nie jest zatem możliwe zawsze i w każdym przypadku. Zależy od spełnienia konkretnych przesłanek.

Czy można żądać podwyższenia alimentów ze względu na inflację?

Zmiana stosunków będąca podstawą zmiany orzeczenia w przedmiocie obowiązku alimentacyjnego może być skutkiem także zmiany stosunków gospodarczych np. inflacji, ale wyłącznie wtedy, gdy nie dotyka ona w porównywalnym stopniu obu stron relacji alimentacyjnej.

Zatem jeśli wzrost kosztów utrzymania, takich jak koszt energii elektrycznej, ogrzewania, paliwa, żywności itp. dotknie w równym stopniu osobę uprawnioną do alimentów, jak i zobowiązaną do ich płacenia zmiana orzeczenia z samego tylko faktu inflacji nie będzie uzasadniona.

O jaką kwotę mogę podwyższyć alimenty?

Przepisy prawa nie określają maksymalnej wysokości alimentów. Przy ustalaniu kwoty alimentów sąd bierze pod uwagę uzasadnione potrzeby dziecka oraz możliwości zarobkowe - dochodowe i majątkowe zobowiązanego do alimentacji w danym czasie.

Jak często można składać pozew o podwyższenie alimentów?

Podobnie jak w przypadku wysokości alimentów, prawo również nie definiuje okresu czasu, jaki musi minąć pomiędzy kolejnymi sprawami alimentacyjnymi.

Istotą postępowania w przedmiocie zmiany obowiązku alimentacyjnego jest porównanie sytuacji istniejącej w chwili orzekania z warunkami istniejącymi w chwili, gdy zakres obowiązku alimentacyjnego został ustalony po raz ostatni.

Gdzie złożyć pozew o podwyższenie alimentów?

Pozew o podwyższenie alimentów składa się do sądu rodzinnego – sądu rejonowego właściwego ze względu zamieszkania osoby zobowiązanej do alimentacji lub dziecka. Pozew jest zwolniony z opłaty.

Jakie dokumenty dołączyć do pozwu?

To jakie dokumenty należy załączyć do pozwu o podwyższenie alimentów, zależy przede wszystkim od indywidualnej sytuacji i okoliczności jakie chcemy udowodnić. Może to być m.in.:

  1. Dokumentacja lekarska (jeżeli osoba wnioskująca powołuje się na problemy zdrowotne dziecka);

  2. Rachunki związane z utrzymaniem dziecka (faktury imienne, potwierdzenia przelewów);

  3. Dokumentacja lekarska (jeżeli osoba wnioskująca powołuje się na swoje problemy zdrowotne i obniżenie w związku z chorobą możliwości zarobkowych);

  4. Zaświadczenie o dochodach rodzica, pod którego opieką jest dziecko (np. w sytuacji pogorszenia się możliwości zarobkowych tego rodzica);

Adwokat Wrocław/Środa Śląska - alimenty

Jeżeli potrzebujesz wsparcia w postaci adwokata z Wrocławia w sprawie alimentów to zapraszam do kontaktu