Używany samochód a rękojmia – Co przysługuje mi od sprzedawcy używanego samochodu?

Powszechnie kupujący samochód myślą, że tylko nowe samochody posiadają gwarancję, która stanowi podstawę roszczenia w momencie wykrycia wad zakupionego pojazdu. Problem ten przy zakupie samochodów używanych jest pomijany, gdyż przyjmuje się, iż samochód swoje już wyjeździł zatem wady takiego pojazdu są rzeczą naturalną. Nic bardziej mylnego. Szczególnie, że sprzedawcy samochodów używanych to często mistrzowie w swoim fachu i są w stanie sprzedać pojazd po zawyżonej cenie mimo licznych jego wad.

Czym właściwie jest rękojmia?

Ustawa Kodeks Cywilny reguluje zasadę odpowiedzialności sprzedawcy względem kupującego z tytułu wady fizycznej oraz prawnej rzeczy nabytej.

Wada fizyczna rzeczy polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. Zgodnie z art. 5561 k.c. rzecz jest niezgodna z umową, jeżeli:

 1. nie posiada właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel oznaczony w umowie albo wynikający z okoliczności lub jej przeznaczenia;

 2. nie posiada właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego;

 3. nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawieraniu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

 4. została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

Wada prawna rzeczy dotyczy sytuacji w której okazuje się, że zakupiony towar nie jest własnością sprzedającego lub, gdy sprzedawana rzecz obarczona jest prawem osoby trzeciej.

Rękojmia za samochód używany

Prawo rękojmi przy zakupie samochodu przysługuje nam niezależnie od tego czy samochód kupiony był jako nowy czy jako używany oraz niezależnie od tego czy sprzedawca był osobą fizyczną czy też przedsiębiorcą.

Odpowiedzialność sprzedawcy powstaje z mocy samego prawa w chwili wydania pojazdu i oparta jest na zasadzie ryzyka. W praktyce to oznacza, że sprzedawca nawet nie musi wiedzieć o wadzie.

Rękojmia trwa 2 lata. W przypadku zakupu używanego pojazdu może zostać od skrócona do roku, jednakże sprzedawca musi wyraźnie o tym poinformować kupującego.

Istnieje domniemanie, że jeśli wada pojazdu została wykryta w ciągu roku od dnia jego zakupu oznacza, że istniała ona już w chwili zakupu pojazdu. Domniemanie to nie istnieje w przypadku, gdy sprzedawcą jest osoba fizyczna.

Kupujący ma rok na zgłoszenie wady sprzedającemu od momentu jej wykrycia. Jeśli kupującym jest konsument termin ten wynosi 2 lata.

Uprawnienia kupującego w przypadku wykrycia wady

Kupujący, który stwierdził wystąpienie wady ma kilka możliwości dochodzenia swoich praw. Może on:

 1. żądać wymiany pojazdu na wolny od wad,

 2. usunięcia wady (naprawienia),

 3. obniżenia ceny,

 4. odstąpić od umowy.

Jego wybór jest jednakże ograniczony. Jeżeli sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego usunie wadę lub wymieni rzecz na nową, wolną od wad kupujący nie może odstąpić od umowy. Oczywiście w przypadku samochodów używanych ich wymiana jest raczej niemożliwa.

Ograniczenie nie będzie jednak obowiązywać jeżeli jest to już kolejna naprawa, wtedy kupujący może zażądać natychmiastowego odstąpienia od umowy.

Uprawnienia sprzedającego w przypadku wykrycia wady przez kupującego

Sprzedawca ma prawo odmówić rozpatrzenia rękojmi w sposób wskazany przez kupującego, jeżeli doprowadzenie zakupionego pojazdu do stanu zgodnego z zawartą umową w sposób wskazany przez kupującego jest niemożliwe bądź wymagałoby nadmiernych kosztów.

Jeżeli kupującym jest przedsiębiorca, sprzedawca może odmówić wymiany pojazdu na wolny od wad lub usunięcia jego usterki także wtedy, gdy koszty takiego świadczenia przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

Kiedy kupujący ma prawo do skorzystania z rękojmi ?

Kupujący ma prawo do skorzystania z instytucji rękojmi w przypadku spełnienia się łącznie czterech przesłanek.

 1. Samochód musi posiadać wadę fizyczną lub prawną zatajoną przez sprzedawcę lub nawet taką, o której sprzedawca sam nie wiedział;

 2. Wada nie jest efektem zwykłej, przeciętnej eksploatacji pojazdu np. zużycie klocków hamulcowych lub jej istnienie pozostaje wbrew wcześniejszym zapewnieniom sprzedawcy np. sprzedawca zapewnił, że wymieniony został rozrząd, co faktycznie nie miało miejsca.

 3. Kupujący nie wiedział o wadzie w momencie dokonywania zakupu pojazdu.

 4. Wada lub jej przyczyna istniały w pojeździe w momencie jego zakupu.

Kupujący ma prawo do rękojmi również w sytuacji kiedy w ogłoszeniu wskazane były elementy wyposażenia pojazdu, których pojazd finalnie jednak nie posiadał np. tempomat.

Podsumowanie

Niezależnie od tego czy kupujemy samochód nowy czy 15 letni przysługują nam roszczenia wynikające z rękojmi. Kupujący ma prawo otrzymać to za co zapłacił niezależnie od tego czy jest to samochód używany, który przejechał 100.000 km. Jeśli okaże się, kupiliśmy bezwypadkowy samochód, który jednak potocznie mówiąc był bity kupujący ma prawo egzekwować od sprzedającego rekompensatę, naprawę lub też zwrot ceny pojazdu.

W razie pytań i wątpliwości pozostaję do Państwa dyspozycji.