Kradzież a kradzież z włamaniem - Czy za kradzież czekolady z samochodu można trafić do więzienia na 10 lat?

Jakiś czas temu media obiegła informacja, że pewien Pan dokonał kradzieży towaru ze sklepu. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że chodził po sklepie z kalkulatorem i skrupulatnie obliczał do kwoty 500 zł. Dlaczego akurat 500 zł? Dowiecie się z dalszej części postu. Koniec historii jest jednak taki, że Pan pomylił się jednak o kilka złotych i łącznie zamiast 500 zł skradł towar o wartości 506 zł. Zamiast maksymalnej kary aresztu, która według kodeksu wykroczeń wynosi 30 dni może teraz kolokwialnie mówiąc pójść do więzienia nawet na 5 lat. Dlaczego zatem jakby ukradł z samochodu czekoladę, mógłby dostać nawet 10? Odpowiedzi znajdują się poniżej.

Czym jest kradzież?

Kradzież to jedno z najczęściej popełnianych i pospolitych przestępstw. Polega ono na pozbawieniu przez sprawcę władztwa innej osoby nad daną rzeczą. Żeby sprawca odpowiadał jednak za popełnienie przestępstwa kradzieży musi działać w określonym celu takim jest chęć przywłaszczenia dla siebie skradzionej rzecz.

Kradzież może zostać popełniona jedynie umyślnie. Oznacza to, że sprawca musi działać z chęcią dokonania zaboru rzeczy. Jeśli zabiera ją przez przypadek lub nie wiedząc o tym, że stanowi ona własność innej osoby, nie popełnia przestępstwa, nawet jeśli mógł się domyśleć, że stanowi własność innej osoby.

Kradzież – wykroczenie

Warunkiem koniecznym do przypisania sprawcy przestępstwa kradzieży jest to, żeby rzecz, która została zabrana miała określoną wartość majątkową. Jeśli skradziona rzecz była wartości mniejszej niż 500 zł wtedy sprawca odpowiada za wykroczenie. Maksymalna kara na jaką w takiej sytuacji zostanie skazany sprawca to kara aresztu.

Kradzież – przestępstwo

Jeśli rzecz zabrana przez sprawcę była o wartości większej niż 500 zł to sprawca odpowiada za przestępstwo. W takiej sytuacji grozi mu kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Kradzież z włamaniem

Kradzież z włamaniem to typ kwalifikowany kradzieży zwykłej, która różni się od niej sposobem popełnienia, gdzie dokonanie zaboru wiąże się z przełamaniem istniejącego zabezpieczenia rzeczy ruchomej.

„Włamanie oznacza zachowanie polegające na usunięciu przeszkody, stanowiącej zabezpieczenie danego przedmiotu, jeżeli tylko z charakteru zabezpieczenia bez wątpienia wynika zamiar właściciela czy użytkownika niedopuszczenia do niego niepowołanych osób.” - tak Sąd Okręgowy w Poznaniu sygn. akt III K 250/14

Dla bytu kradzieży z włamaniem nie ma znaczenia jakość i skuteczność ustanowionych zabezpieczeń. Ważne jest wyłącznie, aby sprawca uzyskał dostęp do zamkniętego pomieszczenia, bez żadnych uprawnień lub upoważnienia i wbrew woli dysponenta pomieszczenia i znajdującego się w nim mienia. Za kradzież z włamaniem może odpowiadać także sprawca, który posługuje się oryginalnym kluczem.

Dla bytu kradzieży z włamaniem nie ma także znaczenia, iż zabezpieczenie pomieszczenia jest w części uszkodzone, o ile nadal nie jest możliwy swobodny i bezpośredni dostęp do niego.

Wystarcza tu świadomość sprawcy, iż ustanowione zabezpieczenie ma na celu wyłączenie dostępu innych niż uprawnione osób, czego wyrazem może być np. zabezpieczenie drzwi nawet kartką papieru.

Kradzież z włamaniem zagrożona jest karą pozbawienia wolności od roku do 10 lat.

Co zatem z tą kradzieżą czekolady?

Mimo, że szacunkowa wartość czekolady to ok. 5 zł kradnąc ją ze sklepu narażalibyśmy się popełnienie wykroczenia, jeśli jednak zdecydujemy się na kradzież czekolady z cudzego samochodu narażamy się na popełnienie przestępstwa kradzieży z włamaniem, gdzie górna granica kary wynosi 10 lat pozbawienia wolności

Kradzież z włamaniem jest bowiem przestępstwem niezależnie od wartości skradzionej rzeczy.

Jeśli masz podobny problem lub ktoś z Twojej rodziny popełnił przestępstwo kradzieży lub kradzieży z włamaniem skontaktuj się z kancelarią celem uzyskania pomocy prawnej i wypracowania jak najlepszej strategii obrony. Przypominam, że działamy na terenie miasta Środa Śląska oraz Wrocław.