Kaucja w umowie najmu mieszkania – Do czego służy? Co zabezpiecza?

Każdy kto chociaż raz wynajmował mieszkanie zapewne spotkał się z kaucją, którą musiał uiścić przy podpisaniu umowy najmu. Kaucja ma co do zasady spełniać rolę zabezpieczającą i gwarancyjną dla wynajmującego. Co oprócz tego powinien wiedzieć o niej najemca?

Kiedy płaci się kaucję za wynajem mieszkania?

Jeżeli kaucja jest warunkiem zawarcia umowy najmu, uiszcza się ją jeszcze przed lub przy podpisaniu umowy. Zdarza się również, że kaucję wpłaca się jednocześnie wraz z zapłatą pierwszego czynszu. Dotyczy to jednak przypadku, gdy czynsz najmu płatny jest z góry. W przypadku, gdy czynsz najmu pobierany jest z dołu, kaucję należy uiścić na początku miesiąca, natomiast czynsz po jego zakończeniu.

Kaucja może być płatna również w momencie przekazania kluczy do mieszkania.

Jeżeli podczas zawarcia umowy najmu podpisujemy również osobną umowę kaucji, to powinny się w niej znaleźć dokładne informacje dotyczące terminu jej zapłaty.

Ile wynosi kaucja?

Kaucja zwykle wynosi tyle co jednorazowa wysokość czynszu najmu, którą zobowiązaliśmy się płacić podpisując umowę. Jeśli nieruchomość wykończona jest w wysokim standardzie oraz znajdują się w niej wysokiej jakości sprzęty AGD czy też meble może być ona wyższa. Nie może jednak przekroczyć 12 krotności miesięcznego czynszu za dany lokal.

Co pokrywa kaucja?

Kaucja ma na celu zabezpieczenie roszczeń wynajmującego mieszkanie, z tytułu niezapłaconego czynszu czy jakichkolwiek szkód wyrządzonych przez lokatora. Wynajmujący może przeznaczyć kaucję również na pokrycie opłat od niego niezależnych np. opłat za prąd.

Zgodnie z artykułem 6 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminnym, wynajmujący nie może jej zatrzymać na zabezpieczenie innych roszczeń wobec lokatora.

Czy kaucja wraca do najemcy?

Zgodnie z przepisami kaucja podlega zwrotowi w ciągu miesiąca od dnia opróżnienia lokalu. Właściciel jednakże ma prawo zatrzymać kaucję lub jej część w przypadku szkód wyrządzonych przez najemcę.

Jeśli zgodnie z umową najemca ma prawo wypowiedzieć umowę najmu z zachowaniem terminu wypowiedzenia, kaucja powinna zostać zwrócona tak jak w przypadku wygaśnięcia umowy ze względu na upływ czasu jej trwania.

W przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy właściciel nie ma prawa potrącić z kaucji jakiejkolwiek kwoty za wcześniejsze jej rozwiązanie.

Jak odróżnić zniszczenie mieszkania od jego normalnej eksploatacji?

Aby uniknąć problematycznych sytuacji warto przed zawarciem umowy najmu sporządzić protokół zdawczo-odbiorczy, w którym znajdzie się opis mieszkania oraz sprzętów. Do protokołu można załączyć zdjęcia przedstawiające faktyczny stan mieszkania i znajdujących się w nim ruchomości. W ten sposób najmujący mieszkanie może uniknąć sytuacji, w której właściciel nieruchomości będzie chciał zatrzymać kaucję bez podania konkretnego uzasadnienia.

Nawet przy dbaniu o mieszkanie nie da się uniknąć drobnych usterek, które wynikają z codziennego użytkowania i upływu czasu. Do normalnego zużycia podczas trwania umowy najmu będzie zaliczać się korzystanie ze wszystkich znajdujących się w nim sprzętów i mebli, jednakże pamiętać należy, iż tylko i wyłącznie zgodnie ich przeznaczeniem.

Oznacza to, że o wszystko, co znajduje się na wyposażeniu lokalu mieszkalnego, powinniśmy regularnie dbać, w tym przede wszystkim sprzątać.

Przykładem normalnego użytkowania będą np. ubrudzone przez upływ czasu ściany o ile są wynikiem celowego działania lokatora.

Do zniszczeń natomiast można zaliczyć np. uszkodzone drzwi, podłogę, armaturę, zniszczenia spowodowane przez zwierzęta.

Korzystając z przedmiotów stanowiących wyposażenie mieszkania zgodnie z ich przeznaczeniem, najemca może zatem oczekiwać zwrotu kaucji po zakończeniu umowy.

Czy kaucję można rozliczyć w ostatnim czynszu najmu?

Powszechnie przyjmuje się, że kaucja pobierana jest w wysokości 1-miesięcznego czynszu i pokrywa ostatni miesiąc najmu przed końcem umowy. To błąd, ponieważ po pierwsze kaucja jak już zostało wspomniane pobierana jest na poczet ewentualnych zniszczeń i rozliczana jest po zakończeniu umowy najmu. Zatem jeśli kaucja pokryje ostatni miesiąc najmu mieszkania, właściciel nieruchomości nie będzie miał z czego pokryć ewentualnych szkód wyrządzonych przez najemcę.

Co zrobić w sytuacji, gdy właściciel nie chce zwrócić kaucji?

Właściciel mieszkania po zakończonym najmie może nie wykazywać chęci zwrotu wpłaconej kaucji oraz wskazywać na rzekome uszkodzenia najmowanej nieruchomości.

W tej sytuacji istotne jest sporządzenie protokołu zdawczo-odbiorczego udokumentowanego zdjęciami dzięki czemu będziemy mogli odeprzeć ewentualne roszczenia wynajmującego.

Wskazanie na posiadane dowody może skłonić właściciela do zakończenia sporu i zwrotu kaucji.

Jeśli jednak wynajmujący upiera się przy swoim, należy wysłać do niego wezwanie do zapłaty, gdzie zawarte będą wszystkie niezbędne informacje o kaucji, którą chcemy odzyskać wraz z jej wysokością, terminem zwrotu oraz numerem rachunku bankowego do zwrotu kaucji. W przypadku braku odzewu ze strony wynajmującego sprawę należy skierować na drogę sądową.

Jeśli powyższy problem dotyczy Ciebie, skontaktuj się z Kancelarią celem umówienia spotkania i uzyskania porady prawnej.