W ramach świadczonych usług z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego nasza Kancelaria zajmuje się prowadzeniem spraw o:

 1. Rozwód i separację
 2. Podział majątku dorobkowego małżonków
 3. Ustanowienie rozdzielności majątkowej
 4. Alimenty na rzecz dzieci, na rzecz małżonka po rozwodzie
 5. Podwyższenie, uchylenie obowiązku alimentacyjnego
 6. Ustalenie kontaktów rodzica z dzieckiem
 7. Egzekucję kontaktów z małoletnim
 8. Pozbawienie, ograniczenie, zawieszenie władzy rodzicielskiej
 9. Ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa
 10. Przysposobienie i jego rozwiązanie
 11. Rozstrzygnięcie w istotnych sprawach dziecka np. zgoda na wydanie paszportu, wyjazdu za granicę
 12. Zezwolenie na dokonanie imieniem dzieci czynności przekraczających zwykły zarząd ich majątkiem