Kancelaria oferuje Państwu kompleksowe doradztwo prawne i reprezentację 
we wszystkich rodzajach spraw cywilnych, począwszy od udzielenia porady prawnej po zastępstwo na sali sądowej.

Pomoc prawna kancelarii obejmuje m.in: 

 1. Udzielenie porady prawnej
 2. Sporządzenie umowy lub jej analizę
 3. Negocjacje z kontrahentem
 4. Sporządzenie opinii prawnej lub wykonanie innej czynności
 5. Udział w postępowaniu mediacyjnym
 6. Sporządzenie umowy cywilnoprawnej, przygotowanie różnego rodzaju pism (np. wezwań do zapłaty), pism procesowych (np. pozwów, wniosków), wniosków o wszczęcie postępowania egzekucyjnego
 7. Reprezentację strony w postępowaniu sądowym a także egzekucyjnym

Z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego Kancelaria oferuje m.in.

 1. Usługi z zakresu prawa zobowiązań, w tym o zapłatę (z tytułu wykonania zobowiązań umownych i innych)
 2. Usługi z zakresu prawa spadkowego (o stwierdzenie nabycia spadku, o dział spadku, o zapłatę z tytułu zachowku itp.)
 3. Usługi z zakresu prawa rzeczowego (o stwierdzenie nabycia własności w drodze zasiedzenia, ochronę własności, o zniesienie współwłasności itp.)
 4. Dochodzenie odszkodowań
 5. Postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające