Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga profesjonalnego wsparcia. Dzięki zdobytemu doświadczeniu możemy prowadzić kompleksową obsługę państwa firm. Zakres usług Kancelarii obejmuje m.in.:

  1. Dochodzenie w sposób polubowny oraz przed sądem wykonania zobowiązań z zawartych kontraktów
  2. Obsługę prawną przy tworzeniu spółek, ich rejestracji
  3. Stałą obsługę prawną podmiotów gospodarczych
  4. Negocjowanie umów
  5. Możliwość świadczenia usług w siedzibie przedsiębiorstwa klienta

Wymieniony katalog spraw nie obejmuje całości prowadzonych usług.